• Wojskowa szermierka szablą w Londynie z wiedzą z Instytutu Miklósa Toldiego

Prawdziwe sześć cięć węgierskich

trening szabla fechtunek szermierka cięcia pojedynek na szableHistoria systemu sześciu cięć szermierczych sięga XVIII wieku stanowiąc podstawy szermierki szablą. Huzarzy przekazywali wiedzę na temat tej typowej węgierskiej metody cięć z pokolenia na pokolenie.

O metodzie

Aby wypracować odpowiednie kierunki prowadzenia ostrza huzarzy malowali na ścianie gwiazdę sześciu cięć. Najpierw pracowali nad cięciami wolno, w miarę postępów przyspieszając. Wykorzystywali do ćwiczeń zarówno kij jak i szablę. Przygotowując się do walki na koniu, najpierw wypracowywali odpowiednie kierunki cięć stojąc na ziemi. Gdy opanowali podstawowe cięcia w powietrzu przechodzili do ćwiczeń na… arbuzach. Owoc imitujący ludzką głowę umieszczano na drewnianym palu. Zadaniem huzara było ciąć tak, aby odcięta część została na miejscu lub miękko się zsunęła. Następnie żołnierze przechodzili do ćwiczeń na koniach (najpierw cięcia w powietrzu, potem na arbuzach). Najbardziej zaawansowanym etapem szkolenia było odbijanie sześcioma cięciami rzucanych w ich kierunku monet. Nie wszyscy jednak mieli przywilej, aby przejść tak dokładne przeszkolenie. Oprócz arystokracji szeregi huzarów zasilali również wiejscy chłopcy. Byli oni werbowani na potrzeby nagłych bitew. Wtedy czas nie pozwalał na poddawanie ich długim szkoleniom. Dlatego priorytetem instruktorów szermierki było jak najszybsze (często trwające zaledwie 3 miesiące) szkolenie w zakresie wypracowania dobrego ataku. Dlatego ich trening składał się głównie z nauki sześciu cięć.

szermierka podstawowe cięcia pojedynek na szable techniki szermiercze sześć cięć jak ciąć szabląZabójcza skuteczność

O biegłości huzarów w posługiwaniu się tymi cięciami krążyło wiele historii. Jedna z nich – opowiedziana przez Csütörtöki Mihály (ur. 1909 r, zm. 1973 r.), jej naocznego świadka – opowiada o dwóch huzarach, którzy zostali wysłani na przeszpiegi do austriackiego obozu wojskowego. Niestety zostali zdekonspirowani. Austriaccy żołnierze zaczęli wypytywać ich w jaki sposób uczą się wykonywania słynnych sześciu cięć. Huzarzy zgodzili się zademonstrować metodę nauczania, więc poprosili o dwie szable. Austriacy zgodzili się im je udostępnić. Huzarzy poprosili również o dwa konie, które były niezbędne do zaprezentowania metody szkoleniowej. Z lekkim oporem, ale również wyrazili zgodę. Huzarze wsiedli na koń, wykonali parę perfekcyjnych cięć odcinając głowy kilku Austriakom wydostając się w ten oto sposób na wolność.

Tylko sześć cięć, nie więcej

Między I a II wojną światową mimo rozwoju oręża wojskowego (samoloty, czołgi itp.) huzarzy nie przerywali ćwiczenia sześciu cięć wykonując ich dziennie minimum 600 na jedną rękę. Zagraniczne szkoły szermiercze w 63 krajach dodały po 2-3 cięcia, ale w węgierskiej tradycji nauczania szabli cały czas pozostało ich tylko sześć.

Ślady w muzyce

Ciekawostką jest to, że omawiane sześć cięć znajdujemy również w muzyce klasycznej. Dwóch węgierskich muzyków – słynny skrzypek Bihari János oraz kompozytor Franciszek Liszt (Liszt Ferenc) – wkomponowali do gry na skrzypcach wspomniane sześć cięć zmieniając tradycyjne prowadzenie smyczka (płynne z dołu do góry i z powrotem) na „szarpnięcia” strun smyczkiem tylko z góry na dół. Ten charakterystyczny sposób grania do tej pory jest widoczny w węgierskiej muzyce ludowej.

trening szermierki pojedynek na szable walka cięcia szablowe

Historia szkoły
szermierka treningi londyn szabla wojsko
Program treningów
szermierka treningi szabla wojsko nauka szermierki
Kontakt
szermierka treningi szabla wojsko nauka szermierki
szermierka treningi szabla wojsko nauka szermierki