• Wojskowa szermierka szablą w Londynie z wiedzą z Instytutu Miklósa Toldiego

Regulamin szkoły

Każda szanująca się szkoła wojskowej szermierki powinna mieć regulamin, którego uczniowie powinni przestrzegać, a mistrzowie przestrzegając dawać przykład uczniom.

Zatem uczeń Węgiersko-Polskiej Szkoły Szermierki Szablą powinien co następuje:

1. Znaj życiorysy oraz pamiętaj o fechmistrzach swojej szkoły.
2. Składkę miesięczną opłacaj zawsze w terminie do piątego dnia każdego miesiąc.
3. Na treningu ćwicz w czystym stroju stowarzyszenia. Bądź schludny.
4. Szanuj nauczyciela.
5. Ćwicz regularnie i pamiętaj czego nauczyłeś się na zajęciach.
6. Nie pal papierosów i nie żuj gumy podczas zajęć, nie przychodźŸ na trening pod wpływem jakichkolwiek środków odurzających.
7. Nie praktykuj szermierki szablą bez maski.
8. Dbaj o swój strój oraz wyposażenie.
9. Bądź przyjacielski wobec innych i wspieraj swoją szkołę.
10. Jeżeli członek szkoły ma problem z klubem lub partnerami, powinien zgłosić to do centrum stowarzyszenia.

UCZEŃ, KTÓRY NARUSZY ZASADY SZKOŁY, ZOSTANIE Z NIEJ BEZPOWROTNIE USUNIĘTY!

szermierka londyn polska szabla treningi szabli pojedynek etykieta szermiercza przykazania kodeks honorowy

CZYTAJ WIĘCEJ

>>> Jak zapisać się zajęcia próbne szermierki w Londynie?
>>> Instruktorzy odpowiedzialni za szkołę szermierki w Londynie
>>> Źródło wiedzy szermierczej przekazywanej na zajęciach?

Historia szkoły
szermierka treningi londyn szabla wojsko
Program treningów
szermierka treningi szabla wojsko nauka szermierki
Kontakt
szermierka treningi szabla wojsko nauka szermierki
szermierka treningi szabla wojsko nauka szermierki